Svetové trendy

Image 01

V stavebníctve sú charakterizované neustále sa zvyšujúcimi nárokmi a požiadavkami zákazníkov, ktorí vyžadujú nové, ekologické a prevádzkovo bezpečné riešenia svojich stavieb. Obecne sa tieto trendy preniesli aj na výber správneho podlahového systému. Architekti a stavební inžinieri sa musia prispôsobovať novým vyšším nárokom. Vývoj priemyselných podlahových systémov sa zameriava na technológie, ktoré umožňujú vytvoriť na betónovom podklade trvanlivé, odolné a bezprašné podlahy, nenáročné na údržbu. To všetko samozrejme pri dodržiavaní prísnych medzinárodných ISO noriem kvality. Pancierové betónové podlahy, ktoré realizuje firma Dolux SK s.r.o. znášajú vysokú dlhodobú záťaž, sú odolné obrusu a odolávajú aj účinkom chemických vplyvov. Vyhovujú špecifickým požiadavkám rôznych odvetví priemyslu. Či sa jedná o zdravotnú nezávadnosť a protišmykovosť v potravinárskych prevádzkach a zdravotníctve, alebo sú požadované antistatické vlastnosti materiálu v elektrotechnickom priemysle a iných špecializovaných prevádzkach. Dokážeme vyhovieť aj požiadavkám strojárskych či chemických podnikov, ktoré vyžadujú odolnosť voči agresívnym chemikáliám a prenikaniu ropných produktov. Ponuka povrchov podláh realizovaných firmou Dolux SK s.r.o. zahŕňa všetky tieto charakteristiky tak, aby každý výsledný produkt zlepšil úžitkové vlastnosti a vzhľad priemyselných podláh.

Certifikáty kvality

Spoločnosť Dolux SK s.r.o., je certifikovanou aplikačnou firmou pre realizáciu pancierových betónových podláh. Pri práci používame výhradne produkty, ktoré sú platne certifikované v Slovenskej republike, prípadne majú európsky certifikát kvality ISO 9001 (zahraničné produkty).

Image 04

Profil spoločnosti

Spoločnosť Dolux SK s.r.o., bola založená v roku 1998 a sídli v Spišskej Novej Vsi. Zámerom zakladateľov ...

Image 05

Betónové konštrukcie

Nosná betónová doska musí byť z hľadiska svojej špecifikácie daná návrhom projektanta na základe ...

Image 01

Priemyselné podlahy

V stavebníctve sú charakterizované neustále sa zvyšujúcimi nárokmi a požiadavkami zákazníkov,...

Image 05

Svetové trendy

Základom pre dosiahnutie optimálneho výsledku v projektovaní priemyselnej podlahy je možnosť...

Image 02

Dolux blog

Spoločenské a športové podujatia firmyDolux SK s.r.o. hokejové turnaje Dolux Cup a iné...