Betónové podlahy

priemyselne_podlahy

Nosným programom spoločnosti Dolux SK s.r.o., je realizácia strojne hladených pancierových betónových podláh, ktoré tvoria prevažnú produkciu firmy. Trvanlivosť priemyselných podláh je jedným z rozhodujúcich kritérií ich kvality, o ktorej okrem iného rozhoduje húževnatosť a odolnosť nášľapnej vrstvy a miera jej dokonalého prepojenia s nosnou betónovou doskou. Tieto požiadavky dokonale rieši systém pancierových betónových podláh so špeciálnymi vsypmi, ktorý spočíva v monolitickom prepojení betónovej dosky a exrémne odolnej povrchovej nášľapnej vrstvy podlahy v hrúbke 3-5 mm. Vsypový materiál je továrensky predmiešaná prášková zmes kvalitných portlandských cementov, tvrdených plnív na báze spekaných karbidov, alebo neoxidujúcich kovov, pigmentov a ďalších kompatibilných aditív a prísad. Ich strojným zapracovaním do čersvého betónu vzniká mimoriadne odolná nášľapná vrstva, ktorá je po dohladení ošetrená utesňujúcim a vytvrdzujúcim nástedkom (náterom) akrylátovej živice. Penetrácia povrchu podlahy akrylátovou živicou zároveň zabezpečí jej dlhodobú bezprašnosť.

Výrobný program spoločnosti

Certifikáty kvality

Spoločnosť Dolux SK s.r.o., je certifikovanou aplikačnou firmou pre realizáciu pancierových betónových podláh. Pri práci používame výhradne produkty, ktoré sú platne certifikované v Slovenskej republike, prípadne majú európsky certifikát kvality ISO 9001 (zahraničné produkty).

Image 04

Profil spoločnosti

Spoločnosť Dolux SK s.r.o., bola založená v roku 1998 a sídli v Spišskej Novej Vsi. Zámerom zakladateľov ...

Image 05

Betónové konštrukcie

Nosná betónová doska musí byť z hľadiska svojej špecifikácie daná návrhom projektanta na základe ...

Image 01

Priemyselné podlahy

V stavebníctve sú charakterizované neustále sa zvyšujúcimi nárokmi a požiadavkami zákazníkov,...

Image 05

Svetové trendy

Základom pre dosiahnutie optimálneho výsledku v projektovaní priemyselnej podlahy je možnosť...

Image 02

Dolux blog

Spoločenské a športové podujatia firmyDolux SK s.r.o. hokejové turnaje Dolux Cup a iné...