Konštrukcia dosky

Image 01

Nosná betónová doska musí byť z hľadiska svojej špecifikácie daná návrhom projektanta na základe statického výpočtu. Statický návrh musí brať do úvahy stupeň únosnosti podkladových vrstiev a predpokladané zaťaženie betónovej konštrukcie podlahy, ktoré bývajú súčasťou zadania t.j.: hrúbka betónovej dosky trieda betónu vystuženie podlahovej betónovej dosky (druh, množstvo, a umiestnenie výstuže) umiestnenie dilatačných a zmrašťovacích škár v konštrukcii podlahovej betónovej dosky Z ekonomických, ale i statických dôvodov je jednovsrstvový systém nosných betónových podlahových dosiek oveľa výhodnejší. V niektorých prípadoch rekonštrukcií je však nutné akceptovať dvojvrstvové riešenie. Nosné dosky pancierových betónových podláh sa navrhujú ako vystužené klasickou zváranou sieťou (KARI), alebo rozptýlenou oceľovou výstužou. Systém rozptýlenej výstuže z oceľových vlákien z ťahaného drôtu je oproti klasickej výstuži výhodnejší, pretože výrazne zvyšuje rýchlosť realizácie betónovej dosky, jej tuhosť, húževnatosť a pevnosť, výrazne tiež eliminuje vznik zmrašťovacích trhlín na povrchu. Spolupracujeme s partnerskou firmou BEKAERT, ktorá dodáva oceľovú výstuž DRAMIX a zabezpečuje kompletný servis pri vypracovaní satických návrhov na základe požiadaviek budúcej predpokladanej prevádzky.

Projekt

Image 01

Základom pre dosiahnutie optimálneho výsledku v projektovaní priemyselnej podlahy je možnosť vstúpiť do prípravy projektu. Pri všetkých postupových krokoch prípravy ponúkame investorovi a projektantovi naše poznatky a skúsenosti, taktiež odbornú a systémovú pomoc.

Podložie

Podložie má výrazný vplyv na technické parametre i ekonomické zhotovenie priemyselnej podlahy. Kvalita hotovej podlahovej dosky je úzko spojená s kvalitou podložia. Podložie by malo byť homogénne, bez výskytu pevnejších a slabších miest. Vhodný návrh podložia dokáže znížiť náklady na samotnú nosnú betónovú dosku.

Image 04

Profil spoločnosti

Spoločnosť Dolux SK s.r.o., bola založená v roku 1998 a sídli v Spišskej Novej Vsi. Zámerom zakladateľov ...

Image 05

Betónové konštrukcie

Nosná betónová doska musí byť z hľadiska svojej špecifikácie daná návrhom projektanta na základe ...

Image 01

Priemyselné podlahy

V stavebníctve sú charakterizované neustále sa zvyšujúcimi nárokmi a požiadavkami zákazníkov,...

Image 05

Svetové trendy

Základom pre dosiahnutie optimálneho výsledku v projektovaní priemyselnej podlahy je možnosť...

Image 02

Dolux blog

Spoločnosť Dolux SK s.r.o., bola založená v roku 1998 a sídli v Spišskej Novej Vsi. Zámerom zakladateľov ...